Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 23 oktober 2015

Veto hotar en av tre nya friskolor

Kommunalt veto mot nya friskolor kan få radikala konsekvenser. Om kommunerna hade fått bestämma hade 50 godkända friskolor aldrig fått starta de senaste tre åren, visar Dagens Samhälles granskning.

onsdag 21 oktober 2015

”Svenskt näringsliv osynliggör vinster och idéburna aktörer”

Ett genomgående problem i Svenskt näringslivs rapport om företagande i välfärden rapporten är att man systematiskt osynliggör idéburet drivna företag i statistiken. Vi buntas effektivt samman med bolagsdrivna friskolor. Det är inte seriöst. Statistiken blir missvisande om den inte redovisas efter driftsform, skriver ordföranden för Idéburna skolors riksförbund Håkan Wiclander.

tisdag 13 oktober 2015

Skolan passar inte riskkapitalet

Riskkapitalisterna hade stora förhoppningar på välfärdsbolagen. Följande kalkyl låg bakom; en icke-cyklisk bransch med stabila kassaflöden och stora omstruktureringsbehov.
Säljarna, kommuner och entreprenörer, var ofta oskuldsfulla. Utsikterna verkade lysande. Men det visade sig vara svårare än många hade trott. Framför allt inom utbildning. Skolpengen följer eleverna och elever är nyckfulla, de kan byta skola när som helst och tar då med sig pengen. Hyreskontrakt på lokaler är långa, och skapar stora fasta kostnader som ska betalas även om elevunderlaget krymper.

måndag 5 oktober 2015

Kommunalt veto skulle stoppat var tredje friskola

I var tredje godkänd ansökan om ny friskola var den berörda kommunen starkt negativ eller föreslog avslag. Hade kommunerna haft veto hade många friskolor aldrig fått starta. Det visar en granskning av yttranden till Skolinspektionen som Dagens Samhälle gjort.

torsdag 1 oktober 2015

Lärare på friskolor har lägre lön än andra


Friskolekoncernernas vinst märks inte hos de anställda lärarna. I Stockholms gymnasier är skillnaden mellan friskolelärares och kommunalanställda lärares lön 3 200 kronor i månaden.
– Lönen är viktig, men det är inte många som sätter den högst på listan för vad som är viktigast med jobbet, säger Paula Hammer­skog, kommunikationsdirektör på Academedia.

Friskolekoncernernas vinst märks inte hos de anställda lärarna. I Stockholms gymnasier är skillnaden mellan friskolelärares och kommunalanställda lärares lön 3 200 kronor i månaden.