Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 13 oktober 2015

Skolan passar inte riskkapitalet

Riskkapitalisterna hade stora förhoppningar på välfärdsbolagen. Följande kalkyl låg bakom; en icke-cyklisk bransch med stabila kassaflöden och stora omstruktureringsbehov.
Säljarna, kommuner och entreprenörer, var ofta oskuldsfulla. Utsikterna verkade lysande. Men det visade sig vara svårare än många hade trott. Framför allt inom utbildning. Skolpengen följer eleverna och elever är nyckfulla, de kan byta skola när som helst och tar då med sig pengen. Hyreskontrakt på lokaler är långa, och skapar stora fasta kostnader som ska betalas även om elevunderlaget krymper.
Utbildning har, till skillnad från exempelvis finansbranschen, inga typiska skalfördelar. De är inte heller processtyrda, som industrin, och i någon mån vården.

Marginalerna efter finansiella kostnader, som drivs av förvärv, blev inget att hetsa upp sig över. Och det som skulle kompensera för den begränsade uppsidan på vinsten, stabiliteten i intäktsflödet, krackelerade sakta i den hårda konkurrensen.
Vissa misslyckades totalt, som det danska riskkapitalbolaget Axcel, som till slut satte sitt JB Education i konkurs. Andra byggde stegvis Sveriges största skolkoncern, Academedia, och börsnoterade den. Handeln i aktien var dock liten, och när EQT köpte ut bolaget från börsen 2010 var endast 2,6 procent i allmän ägo.
Välfärdsbolagen har överlag blivit en besvikelse. När EQT nu vill sätta Academedia på börsen igen efter fem år är det i någon mening ett svaghetstecken, det finns helt enkelt inga industriella köpare. Detsamma gäller för vårdbolagen, IK har misslyckats med att sälja Attendo, och Capio har börsnoterats. Capios aktie har gått bra hittills, och om det blir ett litet välfärdskluster på börsen kan intresset från placerarnas sida öka.
Men den stigande politiska osäkerheten och mediala sårbarheten har gjort välfärdsbolagen mindre attraktiva, särskilt för riskkapitalisterna. Trenden är tydlig att de försöker dra sig ur den här sektorn och gå mot tryggare jaktmarker, där jakten inte rör upp så mycket känslor hos allmänheten.
Lotta Engzell Larsson