Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 29 december 2015

Friskolor inte mer framgångsrika än offentligt drivna skolor

Det fria skolvalet har
1. inte bidragit till förbättrade elevresultat för alla elever.
2. inte heller bidragit till social utjämning, snarare har likvärdigheten försämrats och segregationen ökat. De som har gynnats är främst studiemotiverade elever från resursstarka hem.
3. sannolikt inte bidragit till ökad pedagogisk variation i svensk skola. Snarare har konkurrensen och alla de mätningar som följer med denna med syfte att att ranka, marknadsföra och sälja utbildning, inneburit mer likriktning i termer av ”teach for the test”. Internationell forskning pekar på att konkurrens främst gynnar administrativ förnyelse snarare än pedagogisk.
4. snarare än att bidra till den kostandseffektivisering som förutspåddes, bidragit till ökade kostnader för kommunerna samtidigt som elevernas resultat inte har förbättrats.


måndag 21 december 2015

Svårt att hitta nya ägare till riskkapitalisternas skolor.


Av bolag i välfärdssektorn rankas friskolor som högriskobjekt och den verksamhet som troligast kan vinstregleras av politikerna. Intresset för Academedia har varit svalt och EQT har inte fått med sig några av de stora fonder eller institutioner som kan kliva in som långsiktiga ägare och ta över efter EQT i samband med en börsnotering. Det lär inte bli lättare att övertala någon nu, efter Scandicbesvikelsen.

tisdag 15 december 2015

Elever från Petersvenskolan fick det kämpigt i kommunal skola där kraven är högre

I våras kallades föräldrarna, via e-post en timme innan ett krismöte, om att Petersvenskolan i Åstorp skulle stänga inom en månad. 48 elever hamnade på kommunala skolor i Åstorp. Enligt kommunens skolchef, Annika Hoppe, har de fått det kämpigare där eftersom kraven är högre än på Petersvenskolan.
- Jag misstänkte det, det var lite av den anledningen vi inte vågade flytta dit, säger föräldern Anna Stensson.

fredag 11 december 2015

Petersvenskolan hamnar inte på börsen i år.

FÖR FRAMTIDEN. Harry Klagsbrun, partner på EQT och ägaransvarig för Academedia, säger att den tänkta börsnoteringen för Academedia i år sannolikt flyttas till nästa år.

torsdag 10 december 2015

Färre friskolor etableras

NÄRINGSLIV. Ansökningarna om att få nyetablera friskolor minskar med 11 procent, jämfört med föregående år. Det visar statistik från Skolinspektionen.

I fjol kom 157 ansökningar om att få etablera friskola. I år 140. I Skåne minskar ansökningarna med 52 procent och i Västra Götaland med 38 procent. Undantaget är Stockholm där ansökningarna ökade med 51 procent.

tisdag 8 december 2015

Vinstdrivna friskolor fokuserar endast på sin egen vinst

När friskolorna infördes i vårt land av Carl Bildts regering 1992 så skulle Sverige få skolor i världsklass. Nu blev det inte så utan det blev i stället en möjlighet för riskkapitalbolag att tillskansa sig skattemedel på ett otillbörligt sätt visar erfarenheterna. Det har kunnat ske då samhällets kontrollorgan inte har haft lagar och bestämmelser som varit verksamma mot denna typ av brottslighet. Då riskkapitalbolagen driver skolor finns bara ett mål och det är maximal vinst till så liten insats som möjligt, några sociala ambitioner existerar inte. Denna typ av verksamhet tjänar inte vårt samhälle och bör därför förbjudas.

söndag 6 december 2015

Friskolorna har skummat grädden av skolsystemet det är skamligt

Den oro som en stor majoritet känner för att låta vinsten styra välfärdssystemen, oavsett om det är skola eller flyktingmottagning, är mycket välgrundad, skriver Välfärdskampanjen Göteborg.

Med väl valda siffror kan man som bekant bevisa lite vad som helst. I en stor artikel på GP Debatt varnar två upprörda direktörer i skolbranschen för ”vinstfobi” och håller fram de vinstdrivna skolornas överlägsenhet med hjälp av statistik.
Att privata skolor skummat grädden av ett skolsystem som befunnit sig i brant utförsbacke i tjugo år är knappast något att skryta med.