Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 8 december 2015

Vinstdrivna friskolor fokuserar endast på sin egen vinst

När friskolorna infördes i vårt land av Carl Bildts regering 1992 så skulle Sverige få skolor i världsklass. Nu blev det inte så utan det blev i stället en möjlighet för riskkapitalbolag att tillskansa sig skattemedel på ett otillbörligt sätt visar erfarenheterna. Det har kunnat ske då samhällets kontrollorgan inte har haft lagar och bestämmelser som varit verksamma mot denna typ av brottslighet. Då riskkapitalbolagen driver skolor finns bara ett mål och det är maximal vinst till så liten insats som möjligt, några sociala ambitioner existerar inte. Denna typ av verksamhet tjänar inte vårt samhälle och bör därför förbjudas.

De seriösa friskolorna som investerar vinsten i verksamheten bör få finnas kvar. Skolinspektionen svarar för att de håller rätt kvalitet i sin verksamhet.
Tron på att friskolorna är så mycket bättre än den kommunala skolan är en myt som bottnar i okunnighet. En del föräldrar tror att det är mycket finare när deras barn går i en friskola och att de lär sig mera där. Föräldrar som avser att välja skola bör logga in på Skolinspektionens hemsida och studera inspektionsrapporterna från just deras skola. Det är en uttömmande och sanningsenlig information utan förutfattade åsikter.
Friskolorna i dess nuvarande form är således inte försvarbart ur ekonomisk synpunkt. Det är synnerligen motsägelsefullt att riskkapitalbolagen kan ta ut stora vinster ur verksamheten samtidigt som de skall leverera kvalitetssäkrad undervisning. Någonstans på vägen har det uppstått ett fusk som inte har beivrats. Tillflödet av pengar från kommunerna måste därför balanseras effektivare mot verksamhetens resultat och ställda kvalitetskrav. Då kan vinsthungriga riskkapitalbolag tappa intresset.
Sammanfattningsvis har inte företag som tillskansar sig skattemedel otillbörligt den sociala kompetens och det ansvar som efterfrågas för att undervisa och fostra våra barn till ansvarsfulla medborgare. Det bevisas i och med att de själva inte förmår uppträda hederligt i samhället.
Företag som genom fiffel (räntesnurror och planerad begränsad kvalitet) gör vinst på våra barns utbildning bör upphöra med sin verksamhet och förbjudas i fortsättningen. De har förbrukat sitt förtroende, om det nu fanns något.
Klas Viberg

http://www.vk.se/1571637/friskolor-ingen-tillgang 


photo credit: Pencil Crayons via photopin (license)