Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 19 juli 2016

Sjunkande lärartäthet i många friskolor

Lärarkåren i grundskolan växte med ett par tusen heltidstjänster det gångna läsåret.
Fast i mer än hälften av landets kommuner märkte eleverna inte av det. Tvärtom, de fick dela sin lärare med fler skolkamrater. Särskilt tydlig är förändringen i friskolorna.

torsdag 7 juli 2016

Åldersblandade klasser sämre än vanliga

Elever i klasser där barn från två eller fler årskurser går tillsammans får sämre resultat i matematiska och språkliga test.

I årskurs 6 är eleverna i åldersblandade klasser fem procentenheter sämre i matematiska och språkliga test än elever i traditionella klasser. Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärde­ring.