Enligt anmälan är det flera kringboenden som upplever stora problem efter att skolan flyttade in i lokalerna som bland annat tidigare varit kontor för Klippans pappersbruk.