Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 4 augusti 2016

Grannar protesterar mot friskola

Höga ljudnivåer, nedskräpning och elever som springer runt på villatomter. Grannarna protesterar mot Skolinspektionens beslut att låta PeterSvenskolan få fortsätta med en ny ägare i nuvarande lokaler.

Enligt anmälan är det flera kringboenden som upplever stora problem efter att skolan flyttade in i lokalerna som bland annat tidigare varit kontor för Klippans pappersbruk.
Orsaken beskrivs vara läget intryckt i ett villaområde med just kontorsverksamhet som det ursprungliga användningsområdet.
Problem med höga ljudnivåer har anmälts till kommunens miljömyndighet. Länsstyrelsen ska ha angett 50 decibel som riktvärde under dagtid.
De klagande reagerar mot att det under tiden som processen pågår tillåtits en utökning av elevantalet. Mot bakgrund av detta är det inte är rimligt att låta skolan fortsätta med nya ägare. Problemen med de upplevda störningarna måste lösas först, menar de.
Ett förslag till Skolinspektionen vill de stänga förskoleklassen och klasserna upp till årskurs sex och enbart låta högstadiet vara kvar.
Klippans friskola är en fortsättning på PeterSvenskolan som ägs av Pysslingen och ingår AcaMedia. Förra året gick de ut med att skolans skulle läggas ner på grund av för lågt elevantal sedan starten 2012.
Föräldrar och medarbetare tillsatte då en arbetsgrupp med målsättningen att utveckla skolan och fylla klasserna med fler barn.
Resultatet blev istället att en del av personalen bildade den ekonomiska föreningen Klippans friskola och ansökte hos Skolinspektionen om en fortsättning.
Det är det tillstånd som gäller från halvårsskiftet 2017 och tills vidare. Det innebär att undervisning får bedrivas från förskoleklass, årskurs ett till nio och fritidshem.
"Det är långsiktigheten som känns skönt i detta" sa rektorn Andreas Croneld till NST/HD den 25 maj.

http://www.hd.se/2016-07-31/grannar-protesterar-mot-friskola