Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 16 september 2016

Våld på Petersvenskolan: ”En elev som slår sin lärare gul och blå måste avskiljas”

När pojken gick in på andra klassers lektioner och störde, så stängde skolan av honom. Det kritiserar Skolinspektionen, som anser att det kunde ha räckt med kvarsittning. Men rektorn Jessica Lundin Kristiansson tycker inte att hon hade något alternativ.


Pojken, som är i högstadieåldern, har gått på Petersvenskolan i ett år men har knappt deltagit i undervisningen alls. Frånvaron har legat över 80 procent, och till allra största delen har denna varit oanmäld.

Men även då han har skolkat har han befunnit sig på skolan. Så var det till exempel i höstas. Vid ett flertal tillfällen gick han då in på andra klassers lektioner och störde.
Skolan gav honom en skriftlig varning, men det hjälpte inte. I september stängdes eleven därför av från undervisningen i en vecka. En knapp månad senare bröt eleven mot ordningsreglerna igen på liknande sätt. Även den gången reagerade skolan med en veckas avstängning.
Ytterligare en månad senare inträffade en incident som kom att polisanmälas. Eleven misshandlade en lärare på skolan. Rektorn beslutade då för tredje gången om avstängning – och nu för resten av terminen.
Under tiden som pojken var avstängd skickade lärarna skoluppgifter till honom via mejl. Efter jullovet beslutades det att han skulle få enskild undervisning, men inte på skolan utan på Stadsbiblioteket. Detta för att ge både pojken och de andra eleverna studiero.
Elevens föräldrar har anmält händelserna till Skolinspektionen, som efter ett par månaders handläggning nu ger Petersvenskolan kritik.
Först och främst handlar det om att den sammanlagda period som pojken har varit avstängd med råge överskrider den "maxtid" – två veckor – som föreskrivs i skollagen. Skollagen stadgar också att antalet avstängningar får vara max två per termin.
Att pojken stängdes av efter att ha misshandlat en lärare ifrågasätter Skolinspektionen i och för sig inte. Men man anser att rektorn tog till hårdhandskarna för snabbt vid de två första tillfällena. Innan pojken stängdes av borde man i alla fall ha provat med kvarsittning, menar myndigheten. Skolan får också kritik för att dokumentationen kring vad avstängningsbesluten grundas på är för tunn.
Den ansvariga rektorn Jessica Lundin Kristiansson medger att hon har brutit mot skollagen.
– Men jag kan inte se vad annat vi skulle ha gjort. En elev som slår sin lärare gul och blå måste avskiljas, något annat vore oansvarigt utifrån övriga elevers och personalens säkerhet, säger hon.
Jessica Lundin Kristiansson tycker inte heller att kvarsittning hade varit ett bra alternativ till de två första avstängningarna.
– När man har en elev som inte kommer till undervisningen så riskerar en kvarsittning att bli en kråka på ett papper utan effekt. Men en avstängning leder till att vi kan ha en helt annan samverkan med socialtjänsten kring eleven. Det har vi haft under våren, och det har gett effekt.
Om privatägda Petersvenskolan ska överklaga Skolinspektionens beslut vet hon inte.
– Det blir huvudmannens beslut, säger Jessica Lundin Kristiansson.
Pojkens vårdnadshavare skriver i sin anmälan att mejlen med skoluppgifter kommit bara någon enstaka gång. Men Skolinspektionen konstaterar att skolan inte har brustit i denna del: den kompensation som har erbjudits har trots allt varit tillräcklig.
http://www.hd.se/2016-07-07/en-elev-som-slar-sin-larare-gul-och-bla-maste-avskiljas