Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 27 oktober 2016

Marknaden kan aldrig skapa likvärdig skola

Det som orsakar att elever och föräldrar väljer bort skolorna i förorten är den segregation som grundläggs av bostadspolitiken och som förstärks av skolpolitiken. Genom det fria skolvalet, systemet med fristående skolor, systemet med skolpeng och att aktiebolag får driva skolor, drivs en skolsegregation effektivt fram. Skolpolitiken gynnar skolor som vinner elever och missgynnar skolor som förlorar. Resultatet blir stora skillnader mellan skolor.

torsdag 13 oktober 2016

Petersvenskolans ägare ger miljonbonus till höga chefer, pengar som kunde gått till utbildning för barnen.

70 chefer och nyckelpersoner i Academedia får gratis aktier i bolaget. Totalt är styrelsen beredd att lägga över 12 miljoner kronor på bonusen.
– Vi vill visa cheferna att vi verkligen vill att de ska stanna, säger kommunikationsdirektören Paula Hammerskog.
 
Det nya börsbolaget Academedia har fattat beslut om ett ”incitamentsprogram” till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen – upp till 70 personer.
För varje Academediaaktie dessa personer köper eller redan äger och lägger in i programmet får de en gratis om två år – upp till en viss nivå.

torsdag 6 oktober 2016

Majoriteten av väljarna oavsett parti är emot vinster i välfärden.

Jag har läst en intressant ledare i ETC om den undersökning som SOM-institutet gjort bland väljarna om vinster i välfärden och resultatet förvånar nog Alliansens partiledare även om resultatet inte förvånar mig.
Det SOM-institutet kommit fram till är att det finns ett massivt stöd för att stoppa vinsterna på välfärdstjänster i alla partier utom hos Liberalerna.