Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 6 oktober 2016

Majoriteten av väljarna oavsett parti är emot vinster i välfärden.

Jag har läst en intressant ledare i ETC om den undersökning som SOM-institutet gjort bland väljarna om vinster i välfärden och resultatet förvånar nog Alliansens partiledare även om resultatet inte förvånar mig.
Det SOM-institutet kommit fram till är att det finns ett massivt stöd för att stoppa vinsterna på välfärdstjänster i alla partier utom hos Liberalerna.

Att stödet för detta skulle finnas hos de rödgröna partierna och hos vänsterpartiet och dessutom vara massivt är föga förvånande då undersökningen ger vid handen att dryga 75% eller mer av deras väljare vill se ett stopp för vinster i välfärden.
Det som förvånar är att antalet väljare som vill få bort vinsterna i välfärden överstiger 50% hos både moderata och sverigedemokratiska väljare och att antalet uppgår till 43% i centerpartiet som drivit vikten av att behålla vinsterna i välfärden allra hårdast.
Med detta som grund tycker jag att vi som socialdemokrater ska driva frågan hårt i riksdagen för att åskådliggöra skillnaderna mellan vad partiernas väljare vill och vad deras partiledningar vill.
Politik handlar om att genomföra det väljarna vill se förverkligas snarare än om att värna partiledningarnas väl och ve. Fortsätter vi på inslagen väg kommer politikerföraktet att öka vilket jag skrivit om i många inlägg.
Vinsterna i välfärden ska bort – Bäst sker detta genom att vi rullar tillbaka alla reformer som tillåter privata inslag inom välfärdssektorn men då detta sannolikt är omöjligt är den näst bästa lösningen ett vinstförbud för de företag som utför välfärdstjänster.
Pengar som tjänas på välfärdstjänster ska inte betalas ut som vinst – Snarare är det så att dessa pengar ska återinvesteras i företagen och användas till mer och bättre välfärd.
Som jag sagt tidigare sagt så har jag inget emot friskolor på villkoret att de drivs av ideella stiftelser på samma sätt som i England och USA och utan vinstuttag.
Våra barn och våra sjuka ska inte vara handelsvaror i ett marknadsekonomiskt spel utan snarare människor av kött och blod vars tillgång till jämlik välfärd garanteras oavsett den egna plånbokens storlek.
”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 Av ,

http://blogg.vk.se/andersforss/2016/09/15/majoriteten-av-valjarna-oavsett-parti-ar-emot-vinster-i-valfarden/