Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 27 oktober 2016

Marknaden kan aldrig skapa likvärdig skola

Det som orsakar att elever och föräldrar väljer bort skolorna i förorten är den segregation som grundläggs av bostadspolitiken och som förstärks av skolpolitiken. Genom det fria skolvalet, systemet med fristående skolor, systemet med skolpeng och att aktiebolag får driva skolor, drivs en skolsegregation effektivt fram. Skolpolitiken gynnar skolor som vinner elever och missgynnar skolor som förlorar. Resultatet blir stora skillnader mellan skolor.

Om elever och föräldrar inte är nöjda med att gå på en ”förlorarskola” är dagens lösning att de ska välja en annan skola. Då väljer de som kan, de som har kunskaper och resurser, en annan skola. Det är i första hand de skolintresserade och välutbildade föräldrarna som väljer en annan skola för sina barn. De andra blir kvar och segregationen förstärks.
Att Ulla Hamilton och Friskolornas riksförbund värnar den tredjedel som väljer en annan skola och struntar i dem som går kvar på förortsskolan, det är inte förvånande. Hennes bransch tjänar stora pengar på dem som väljer en annan skola.
Men att politikerna, de som beslutar om skolpolitiken, också struntar i de elever som blir kvar, är desto mer anmärkningsvärt. Särskilt som det står i skollagen att skolan ska vara likvärdig. Har inte alla barn rätt till en bra skola?
Marknad och skolaktiebolag kan aldrig skapa en likvärdig skola.

Sten Svensson, utredare Katalys och medlem av Nätverket för en likvärdig skola
Daniel Suhonen, chef vid fackliga idéinstitutet Katalys