Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 13 oktober 2016

Petersvenskolans ägare ger miljonbonus till höga chefer, pengar som kunde gått till utbildning för barnen.

70 chefer och nyckelpersoner i Academedia får gratis aktier i bolaget. Totalt är styrelsen beredd att lägga över 12 miljoner kronor på bonusen.
– Vi vill visa cheferna att vi verkligen vill att de ska stanna, säger kommunikationsdirektören Paula Hammerskog.
 
Det nya börsbolaget Academedia har fattat beslut om ett ”incitamentsprogram” till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen – upp till 70 personer.
För varje Academediaaktie dessa personer köper eller redan äger och lägger in i programmet får de en gratis om två år – upp till en viss nivå.
Marcus Strömberg.Skolkoncernens verkställande direktör Marcus Strömberg får lägga in mest aktier – för 400.000 kronor. Vice vd och övriga koncernledningen får lägga in 150.000 kronor var, stabs- och segmentschefer 80.000 och övriga deltagare 60.000. 
När löptiden går ut i november 2018 kan de, förutom att de utan kostnad dubblerat sitt aktieinnehav, kassera in utdelningar som lämnats under perioden för de aktier de ännu inte ägt.
Ett villkor för att få bonusen är att personen är anställd fram till dess. Ett annat villkor är att totalavkastningen på Academediaaktien under löptiden är större än 0 (noll) procent.
Academedias styrelse beslutade på måndagen om en emission av 165.000 aktier för att säkerställa leveransen av aktier till incitamentsprogrammet. Kostnaden för bonusen beräknas uppgå till 3 miljoner kronor plus 1,8 miljoner i sociala avgifter. Den maximala totalkostnaden – om Academediaaktien skulle stiga mycket – får inte överskrida 12,2 miljoner, enligt skriftlig information från bolaget. 
Enligt Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog är förmånen till ledningen ett sätt att säkerställa långsiktigheten och kontinuiteten. 
– Det är otroligt viktigt i alla form av utbildningsverksamhet, säger hon.
Blir inte cheferna kvar annars?
– Jo, men aktiematchningen är ett sätt att visa att vi verkligen vill att de ska stanna. De gör ett åtagande eftersom de måste köpa och behålla aktier för att få nya. Det skiljer detta från en bonus.
Med tanke på vinstdebatten och de kommande förslagen från Välfärdsutredningen – hur klokt är det att ge ledningen en sådan här förmån nu? 
– Vi tycker att det är viktigt att göra saker för medarbetarna oavsett nivå och inte bara titta ängsligt på den politiska debatten. Och det är ägarna som betalar genom att värdet på aktierna späds ut vid emissionen. Bolaget betalar bara de sociala avgifterna, säger Paula Hammerskog.