Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 24 november 2016

Alliansväljare: Nej till vinst i välfärden

Motståndet mot vinster i välfärden är stort. Även en majoritet av alliansens väljare vill få bort dem, visar undersökningar från Som-institutet. Endast bland liberalernas sympatisörer är en majoritet för.

57 procent av alla väljare vill få bort vinsterna i välfärden och stört är motståndet bland de rödgröna sympatisörerna. Men också de borgerliga väljarna är skeptiska till vinster i välfärden. Det visar årliga undersökningar från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Den senaste gjordes 2015 och publiceras i höst.

Där framgår att en majoritet av alliansväljarna är emot vinst. Centerpartiet som hårt drivit frågan om företagens rätt till vinst har bara en tredjedel av de egna väljarna med sig, medan 43 procent är emot. Bland Moderaterna är de siffrorna 35 procent respektive 37 procent. Liberalerna är det enda parti där en majoritet är för vinst.
En förklaring till att partiledningarna går i otakt med sina väljare är att stödet för offentlig välfärd i Sverige är utbrett bland både höger- och vänstersympatisörer.
– På senare tid är det en stark övervikt för de som inte vill minska offentlig sektor. Efter 2010 är det en markant utveckling, säger docent Lennart Nilsson som är ansvarig för undersökningarna på Som-institutet.

Vänder inte opinionen
Lennart Nilsson menar att det inte är troligt att allianspartierna lyckas vända opinionen mot vinst i välfärd på kort sikt. Att något av partierna skulle byta fot är heller inte troligt eftersom privata inslag i välfärden är en viktig borgerlig ideologisk fråga.
– De första förändringarna var med friskolorna på 90-talet, under Carl Bildt. Det har varit en ideologiskt förankrad fråga. När man införde förändringarna med privatisering gjordes det i snabbt takt utan att man närmare angett förutsättningarna för det, och kriterierna för utvärdering. Det var först i efterhand man satte igång med det.


Mellan 2013 och 2014 gick motståndet mot vinster i välfärden ner något, från runt 70 procent till närmare 60 procent. Lennart Nilsson förklarar förändringen med att det var valår.
– Jag menar att det är en valårseffekt i två avseenden. Valårets speciella temperatur och betoning av ideologiska frågor gör att man sluter upp bakom partilinjen. Men sedan förlorade också de borgerliga rätt mycket i valet och då finns det anledning att tro att personer som inte delade uppfattning i välfärdsfrågorna lämnade partierna.
Enligt Lennart Nilsson finns motståndet mot vinster i välfärden även bland personer som främst använder sig av privata alternativ.
– När man tittar på de som brukar välfärdstjänster, även privata, så är det samma inställning som hos allmänheten. Det vill säga: brukarna av privata välfärdstjänster gör grovt sett samma bedömning som de som brukar offentliga välfärdstjänster.

I en analys från 2013 framgår också att en majoritet är för valfrihet i välfärden men mot vinster.
– Där finner man att ungefär 70 procent vill ha valfrihet i barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. Även bland de som säger att det är mycket viktigt med valfrihet är det 60 procent som inte vill tillåta vinstutdelning. Vad man vill ha är ideella organisationer och icke vinstdrivande organisationer, säger Lennart Nilsson.

http://www.etc.se/inrikes/alliansvaljare-nej-till-vinst-i-valfarden?sida=1