Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 12 september 2017

Varför skall ni inte välja friskola?

De kommunala skolorna utmärker sig med:

En högre nivå behöriga lärare än friskolor.

Högre genomsnittliga löner som beror på att fler erfarna  lärare och pedagoger är anställda i kommunala än i friskolor.  
Kommunala skolor behöver inte dela ut vinst till riskkapitalister eller andra ekonomiska intressenter. Genom att gå på kommunal skola får du utbildning för hela din skolpeng, vinstdrivna skolor måste i det långa loppet generera vinst till ägarna.
De kommunala skolorna kan inte gå i konkurs, flera friskolor har redan gått i konkurs och fler lär göra det, då blir eleverna lämnade strandade och riskerar att behöva gå om delar av sin utbildning. 
Kommunala skolor har ett långsiktigt engagemang och har ett långsiktigt ansvar för att driva kvalitativ utbildning.  Politiska partier oberoende av färg vill begränsa friskolornas vinstuttag inför kommande val. Sittande regering vill lagstifta bort riskkapitalisterna och majoriteten av väljarna vill inte tillåta vinstutdelning. Därmed blir det allt svårare för vinstdriven skola att bedriva sin verksamhet och ägarnas intresse att driva skolorna vidare minskar i takt med att avkastningen minskar. 
Mindre skolor kan på grund av ekonomiska skäl tvingas ha blandade klasser och detta kan enligt studier bidra till att elever inte får den utmaning och utveckling som behövs för att nå sin potential.

tisdag 29 augusti 2017

Vinstintresset kvar när Petersvenskolan blir Klippans friskola.

Eftersom Pysslingen och Academedia redan valt att lägga ner Petersvenskolan i Klippan pga bristande lönsamhet så har personalen valt att fortsätta driften och bildat en Ekonomisk förening. Man vill dock inte släppa vinstintresset och har valt att starta en ekonomisk förening. En Ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar”, "ekonomiska föreningar är företag". Hade man inte haft några vinstintresse så hade man istället startat en ”ideell förening där normalt inga vinstintressen förekommer.” Det är svårt att tro att verksamheten har en ekonomisk bärighet, hade den haft det så hade inte Academedia valt att lägga ner verksamheten. Man hade kunnat hoppas på att man för barnen trygghets skull hade valt att driva en stabil verksamhet, men som så många gånger hittills så har friskolorna ett väldigt kortsiktigt synsätt.

torsdag 24 augusti 2017

Små skolor med blandade klasser ger sämre resultat

Mindre skolor kan på grund av ekonomiska skäl tvingas ha blandade klasser och detta kan enligt studier bidra till att elever inte får den utmaning och utveckling som behövs för att nå sin potential.
UNT.se: Sämre resultat i blandade klasser 
Forskning & Framsteg: Åldersblandade klasser sämre än vanliga

måndag 14 augusti 2017

Fortsatt svårt att sälja Klippans friskola, Vedbyvägen 19 - 21

Sedan Petersvenskolan i Klippan etablerade sig i lokalerna har fastighetsägaren av Vedbyvägen 19 21 försökt sälja fastigheten, det har inte gått bra. De politiska riskerna för att ha en friskola som hyresgäst är mycket stora och Academedia har aviserat en stängning av skolan. Då bildade personalen Klippans friskola och försöker driva verksamheten vidare trots de ökande krav som ställs på friskolor och trots de lönsamhetsproblem

fredag 2 juni 2017

Färre vill starta friskola

Färre ansöker om att starta eller utöka friskolor, visar siffror från Skolinspektionen. Omkring 250 ansökningar har kommit in inför läsåret 2018/19, vilket är en minskning med drygt 10 procent jämfört med året före.

fredag 26 maj 2017

Ökad vinst för Academedia, Petersvenskolans ägare, pengarna kunde gått till bättre utbildning.

Friskolekoncernen Academedia redovisar ett kraftigt lyft för såväl intäkter som resultat.
Rörelseresultatet ökade med 58 procent till 142 miljoner kronor för andra kvartalet, oktober-december, i det brutna räkenskapsåret.

tisdag 9 maj 2017

Stoppa vinstjakten i skolan

Sverige är ett unikt land på många bra sätt. Men när det kommer till skolan är vi unika på ett dåligt sätt. Vi är nämligen det enda landet i världen som tillåter helt oreglerade vinstuttag från skolor som vi finansierar med våra gemensamma skattepengar. Att som högerpartierna vägra se sambandet mellan vinstuttag och sämre kvalitet på undervisningen är att blunda för verkligheten och svika eleverna. Skattepengar ska gå till undervisning, inte till vinster.

fredag 28 april 2017

Förslag: Slopa köerna till friskolorna

LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund presenterar nya förslag för en likvärdig skola. De vill bland annat införa en ny portalparagraf i skollagen med krav på blandade elevgrupper, oavsett huvudman.

På DN Debatt skriver de om en överenskommelse med 25 förslag inom tre områden "för en skola som ger alla elever samma chans".
"Skolor ska inte ha antagnings- och urvalsregler som i praktiken diskriminerar eller sorterar bort elever", skriver Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, som vill ändra skolvalssystemet.

torsdag 13 april 2017

Drar ner på anslag till friskolor för att skapa rättvisa

Beslutet om att dra ner på bidragen till de tre friskolorna i Örnsköldsvik kommun oroar många. Bildningsnämnden säger att beslutet handlar om att skapa rättvisa.

tisdag 28 mars 2017

Fyra av fem friskolor klarar inte vinsttaket

Bara var femte friskola i Stockholm skulle klara regeringens nya förslag på vinsttak, visar Mitt i:s unika granskning.
Många av skolorna har vinster långt över den föreslagna gränsen.

Vinster i välfärden har varit en av höstens hetaste politiska frågor. Nyligen presenterades ett förslag som innebär en kraftig begränsning av vinsterna för skolbolagen. Men hur skulle förslaget påverka Stockholms skolor? Mitt i har gått igenom årsredovisningarna för samtliga aktiebolag som driver grundskolor i kommunen. Och det ser dystert ut för stadens friskolor. Bara en av fem skulle klara gränsen. Många av skolorna har en vinst långt över gränsen.

fredag 17 mars 2017

18 520 000kronor har gått till aktieägarna

Så mycket pengar har gått till aktieägarna

18 520 000 kronor. Så stor är den sammanlagda aktieutdelningen de senaste två åren för bolag som endast har skolor

fredag 3 mars 2017

Stoppa vinstjakten

Ett oreglerat vinstuttag leder till betygsinflation, segregation samt sämre undervisning och elevhälsa, skriver Philip Botström och Joel Näsvall.
Sverige är ett unikt land på många bra sätt. Men när det kommer till skolan är vi unika på ett dåligt sätt.
Vi är nämligen det enda landet i världen som tillåter helt oreglerade vinstuttag från skolor som vi finansierar med våra gemensamma skattepengar.

torsdag 23 februari 2017

Ut med marknaden från skolan!

Det är sjukt att vi har ett system där elever lär sig allt mindre samtidigt som några få aktieägare plockar hem miljoner i vinst.

I dag noteras friskolekoncernen Internationella engelska skolan (IES) på Stockholmsbörsen. Det är det andra friskoleföretaget som noteras inom loppet av några månader. Det sätter fingret på en större grundläggande problematik. Nämligen att skolor ses som objekt man kan tjäna pengar på i stället för en plats för elever att lära sig.

tisdag 7 februari 2017

Sju av tio vill att hela vinsten återinvesteras i skolan

Sju av tio ställer sig helt bakom att alla vinster i friskolor ska återinvesteras i skolan. Även hälften av de borgerliga väljarna vill stoppa vinstuttag, visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra.

Friskolekoncernen Akademedia gjorde en vinst på drygt en halv miljard räkenskapsåret som avslutades förra sommaren, och sedan i juni går det att köpa aktier i bolaget på börsen i Stockholm. Samtidigt vill regeringens kommande utredning kring vinster i välfärden införa långtgående begränsningar för vinstuttag i välfärdssektorn, enlig en källa till Dagens Industri.

fredag 27 januari 2017

Ännu en friskola till börsen

Friskolekoncernen Internationella engelska skolan är den andra skolan på några månader att börsnoteras. Medan utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ser risker med kortsiktiga ägare i skolvärlden ser andra fördelar med kraven som ställs på börsbolag.

I juni tog skolkoncernen Academedia klivet in på börsen. På torsdag får bolaget sällskap av Internationella engelska skolan på Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag. Där huserar även andra företag inom välfärdssektorn, som vårdföretagen Attendo och Capio.

tisdag 24 januari 2017

Förstatliga skolan igen!

Alla turer som varit runt skolorna i Bullmark och Botsmark, och för den delen även i övriga kommuner visar bara på en sak. Kommunerna klarar inte av att driva skolverksamhet. Det är dags för en återställare, låt skolorna återigen vara en statlig angelägenhet. För övrigt bör även sjukvården vara statlig också. Det garanterar en likvärdig utbildning oavsett var i landet som vi bor. Även om staten abdikerat från snart sagt varje uppgift som den haft så är nu gränsen nådd för hur långt man kan gå i form av outsourcing, vilket kommunaliseringen är ett uttryck för.

torsdag 12 januari 2017

Även Lärarförbundet vill se se ett stopp på vinster inom välfärden.

Lärarförbundet vill se ett stopp på degans skolpeng och ersätta denna med system som baseras på de faktiska kostnaderna per elev. Dessutom sågar Lärarförbundet det förslag som ligger om vinster inom välfärden då de anser att den förändring som föreslås inte garanterar högre lärarlöner, bättre kompetensutveckling, minskad arbetsbelastning och en bättre elevhälsa.