Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 24 januari 2017

Förstatliga skolan igen!

Alla turer som varit runt skolorna i Bullmark och Botsmark, och för den delen även i övriga kommuner visar bara på en sak. Kommunerna klarar inte av att driva skolverksamhet. Det är dags för en återställare, låt skolorna återigen vara en statlig angelägenhet. För övrigt bör även sjukvården vara statlig också. Det garanterar en likvärdig utbildning oavsett var i landet som vi bor. Även om staten abdikerat från snart sagt varje uppgift som den haft så är nu gränsen nådd för hur långt man kan gå i form av outsourcing, vilket kommunaliseringen är ett uttryck för.

Jamen det är friskolorna som är bekymret. Se bara vilka övervinster som de genererar till de riskkapitalbolag som äger friskolorna. Skapa restriktioner för friskolor så löses alla problem. Det som debatten om friskolorna handlar om är att sätta fokus på andras verksamhet för att undvika debatten om den egna, och eget tillkortakommanden i skolverksamheten.
En sak torde ligga utanför all diskussion och det är att de skattemedel som avsatts för barn och utbildning tillhör barnen. Inte kommunen. Inte riskkapitalbolag. För de utdelningsbara övervinster som synliggörs i friskoleverksamheta finns även i den kommunala verksamheten. Även i kommunerna skapas vinster som används till annat än utbildning. Fast här är det frågan om mer subtila sätt att hantera ”övervinsterna”. Om nu den kommunala skolverksamheten skulle skilja sig nämnvärt från börsnoterade friskolor så skulle den kommunala skolan ha högre lärartäthet, bättre utrustade skollokaler, bättre lönesättning av lärartjänster, mer välstädade skolbyggnader mm. Är det så verkligen? Nej. I stället går ”skolpengen” till lokalhyror som är ”marknadsanpassade” och en ständigt växande skoladministration. Dessutom är de statliga anslagen till skolverksamheten en ”gåva” som kan användas utifrån kommunens eget skön.
En sak som borde vara en självklarhet är att skolan och de skattemedel som avsatts för skolverksamheten tillhör barnen och utbildning. Inget annat. Det som vi  offrar idag på kommunala- och privata vinstintressen är ren stöld från barnen. De brister som uppväxande generationer får i sin utbildning kan aldrig återhämtas. Och det är ett riksintresse lika högt om inte högre än andra riksintressen, i detta land som gödslas med riksintressen, att ge barnen de absolut bästa förutsättningar som finns för sin framtid.
Det är utomordentligt konstigt att ingen journalist granskar hur skattemedel som avsatts för utbildning också används inom den kommunala verksamheten. Kanske ett alltför svårt uppdrag i denna snuttifierade nyhetsvärld.
Men som Gustav Möller uttryckte det. Varje förslösad skattekrona är en stöld från befolkningen.

 Av ,

http://blogg.vk.se/skogslivet/2016/09/29/forstatliga-skolan-igen/