Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 7 februari 2017

Sju av tio vill att hela vinsten återinvesteras i skolan

Sju av tio ställer sig helt bakom att alla vinster i friskolor ska återinvesteras i skolan. Även hälften av de borgerliga väljarna vill stoppa vinstuttag, visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra.

Friskolekoncernen Akademedia gjorde en vinst på drygt en halv miljard räkenskapsåret som avslutades förra sommaren, och sedan i juni går det att köpa aktier i bolaget på börsen i Stockholm. Samtidigt vill regeringens kommande utredning kring vinster i välfärden införa långtgående begränsningar för vinstuttag i välfärdssektorn, enlig en källa till Dagens Industri.


En undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra visar att en majoritet i Sverige vill att vinstuttag i friskolor ska stoppas. 71 procent ställde sig helt bakom påståendet “allt överskott som genereras i en friskola ska återinvesteras i skolverksamheten”. 19 procent ställde sig “i viss utsträckning” bakom påståendet och fyra procent står bakom det “i liten utsträckning”. 5 procent vill inte alls att vinsterna ska återinvesteras.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, pekar på att friskolor har lägre andel behöriga lärare än kommunala och att de i högre utsräckning delar ut så kallade glädjebetyg, det vill säga ger högre betyg än elevernas resultat på nationella prov.
– Det är klart att det påverkar elevernas kunskaper och resultat. Pengar som försvinner ut hade kunnat återinvesterats för att anställa behöriga lärare, eller gett mer tid till fortbildning. Finns det pengar finns det möjlighet att förbättra de här sakerna som inte är helt tillfredsställande, säger Åsa Fahlén.
Hon poängterar att friskolor inte är en homogen grupp och att det finns många små skolor som lever på marginalerna och det också finns kommuner där pengar avsatta för skolan hamnar på annat håll.
– Men den här undersökningen visar att svenska folket tycker att pengar avsatta till skolan ska gå just till skolan, säger Åsa Fahlén.

Undersökningen visar också att stödet för att stoppa vinstuttag är större bland de som röstat på S, MP eller V jämfört med alliansväljare. 84 procent av de rödgröna stämmer helt in i att allt överskott ska återinvesteras i skolan, medan motsvarande siffra bland Alliansens väljare hamnar på 51 procent. 30 procent av alliansväljarna vill “i viss utsträckning” att vinsterna återinvesteras.
– Jag trodde att det skulle vara en majoritet som var mot vinstuttag, men inte att den skulle vara så stark. Och det är intressant att man ser en majoritet även inom borgerligheten som vill detta, säger Ås


http://www.svd.se/sju-av-tio-vill-att-hela-vinsten-aterinvesteras-i-skolan