Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

torsdag 23 februari 2017

Ut med marknaden från skolan!

Det är sjukt att vi har ett system där elever lär sig allt mindre samtidigt som några få aktieägare plockar hem miljoner i vinst.

I dag noteras friskolekoncernen Internationella engelska skolan (IES) på Stockholmsbörsen. Det är det andra friskoleföretaget som noteras inom loppet av några månader. Det sätter fingret på en större grundläggande problematik. Nämligen att skolor ses som objekt man kan tjäna pengar på i stället för en plats för elever att lära sig.


Skolval.info är opolitiskt knutna men delar i detta fallet SSUs åsikter: 

Sverige är ett unikt land på många bra sätt. Men när det kommer till skolan är vi ensamma i hela världen om att tillåta helt oreglerade vinstuttag från skolan. Samtidigt har vi de snabbast fallande kunskapsresultaten i hela OECD.

Det är sjukt att vi har ett system där elever lär sig allt mindre samtidigt som några få aktieägare plockar hem miljoner i vinst. Att inte se sambandet är att blunda för verkligheten och göra elever en otjänst. Skattepengar ska gå till undervisning inte till spekulation på börsen.
När vinst sätts i första hand sätts elevers rätt till en jämlik utbildning i andra hand. Vem som driver skolor är i sig inte något egentligt problem. Det är vinstintresset och de enorma vinstuttagen som är problemet.
Det finns ett tydligt samband mellan vinstintresset och kvalitetsförsämringar. Friskolor har enligt flera undersökningar generellt sett lägre lärartäthet och fler obehöriga lärare.
Det är uppenbart att vinstuttaget finansieras med sämre undervisning för eleverna. En myt som cirkulerar är att friskolor, trots färre lärare, ger elever bättre undervisning. Men i våras kunde Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visa att gymnasieelever på friskolor presterar sämre på de nationella proven än elever på kommunala gymnasier. Trots det får friskoleelever bättre betyg.
Effekten av marknadstänket är färre lärare som ger sämre undervisning till eleverna samtidigt som glädjebetyg ska locka fler elever att söka.
Vi har också sett andra resultat av marknadiseringen av skolan. Vi minns alla skolkoncernen John Bauers konkurs 2013 då elever lämnades strandade mitt i en termin utan en fullständig gymnasieexamen samtidigt som ägaren blev mångmiljonär. Det är oacceptabelt och får aldrig upprepas igen.
Vinstintressen har dessutom en negativ fördelningspolitisk slagsida. Varför är det högre andel elever med föräldrar med studiebakgrund som går på friskolor? Svaret är enkelt: det är mer lönsamt. Elever som redan kommer från studievana hem är inte lika kostsamma.

Detta har lett till att skolsystemet har slitits isär. I dag går resursstarka elever allt oftare med andra resursstarka elever, medan de elever med sämre förutsättningar lämnas bakom. Detta leder till ett mer segregerat skolsystem. Det drabbas alla av, men framför allt de elever som har sämre förutsättningar med sig hemifrån.
Sverige är det enda landet i världen där privat drivna skolor finansieras med offentliga medel, som sedan kan plockas ut som vinst helt utan kontroll. Det är resultatet av politiker som aktivt valt att göra skolan till en marknad. Att allt fler friskolor börsnoteras borde vara en varningsklocka för alla seriösa politiker.
Det är bra att regeringen lyft problematiken och jag uppmanar allianspartierna att se bortom sina ideologiska skygglappar och tänka på Sveriges elever. Det är dags att stoppa vinstjakten i skolan!
Philip Botström,
Förbundsordförande SSU


http://nyheter24.se/debatt/862838-ssu-ut-med-marknaden-fran-skolan