Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 28 april 2017

Förslag: Slopa köerna till friskolorna

LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund presenterar nya förslag för en likvärdig skola. De vill bland annat införa en ny portalparagraf i skollagen med krav på blandade elevgrupper, oavsett huvudman.

På DN Debatt skriver de om en överenskommelse med 25 förslag inom tre områden "för en skola som ger alla elever samma chans".
"Skolor ska inte ha antagnings- och urvalsregler som i praktiken diskriminerar eller sorterar bort elever", skriver Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, som vill ändra skolvalssystemet.

De vill att upptagningsområden för kommunala skolor ritas om "och att dagens urvalsregler ersätts med mer neutrala om skolan är översökt". För fristående skolor kan detta innebära lottning och att köerna slopas.
Den statliga kontrollen över etablering av friskolor måste stärkas, anser de. "Att det finns förutsättningar för mer blandade elevgrupper även hos dessa bör vara ett krav för tillstånd", skriver de, och vill samtidigt komma bort från ett system som gör det möjligt till skolbyten "alltför ofta".
Resurserna till skolan måste också fördelas på ett mer likvärdigt sätt än i dag, med ökat statligt ansvar, anser de. Ett nytt resursfördelningssystem skulle ha större fokus på vilka faktiska kostnader som en skola har och ersätta dagens skolpengssystem.
Samtidigt vill de att styrningen av skolan förstärks, och att det bör övervägas att huvudansvaret för gymnasieskolan flyttas från kommuner till regioner.
De vill också se insatser för skolor med särskilda utmaningar, som exempelvis har tagit emot många nya flyktingar på kort tid.
 http://www.sydsvenskan.se/2017-01-26/forslag-slopa-koerna-till-friskolorna