Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

fredag 2 juni 2017

Färre vill starta friskola

Färre ansöker om att starta eller utöka friskolor, visar siffror från Skolinspektionen. Omkring 250 ansökningar har kommit in inför läsåret 2018/19, vilket är en minskning med drygt 10 procent jämfört med året före.

Senast den 31 januari 2017 skulle ansökan vara inne, om godkännande för verksamhet inför läsåret. Nästan lika många ansökningar som har kommit in rör ny skola som utökning av skola.
Antalet ansökningar har stadigt minskat sedan 2011 då Skolinspektionen fick in närmare 800 ansökningar.