Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

tisdag 29 augusti 2017

Vinstintresset kvar när Petersvenskolan blir Klippans friskola.

Eftersom Pysslingen och Academedia redan valt att lägga ner Petersvenskolan i Klippan pga bristande lönsamhet så har personalen valt att fortsätta driften och bildat en Ekonomisk förening. Man vill dock inte släppa vinstintresset och har valt att starta en ekonomisk förening. En Ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar”, "ekonomiska föreningar är företag". Hade man inte haft några vinstintresse så hade man istället startat en ”ideell förening där normalt inga vinstintressen förekommer.” Det är svårt att tro att verksamheten har en ekonomisk bärighet, hade den haft det så hade inte Academedia valt att lägga ner verksamheten. Man hade kunnat hoppas på att man för barnen trygghets skull hade valt att driva en stabil verksamhet, men som så många gånger hittills så har friskolorna ett väldigt kortsiktigt synsätt.

torsdag 24 augusti 2017

Små skolor med blandade klasser ger sämre resultat

Mindre skolor kan på grund av ekonomiska skäl tvingas ha blandade klasser och detta kan enligt studier bidra till att elever inte får den utmaning och utveckling som behövs för att nå sin potential.
UNT.se: Sämre resultat i blandade klasser 
Forskning & Framsteg: Åldersblandade klasser sämre än vanliga

måndag 14 augusti 2017

Fortsatt svårt att sälja Klippans friskola, Vedbyvägen 19 - 21

Sedan Petersvenskolan i Klippan etablerade sig i lokalerna har fastighetsägaren av Vedbyvägen 19 21 försökt sälja fastigheten, det har inte gått bra. De politiska riskerna för att ha en friskola som hyresgäst är mycket stora och Academedia har aviserat en stängning av skolan. Då bildade personalen Klippans friskola och försöker driva verksamheten vidare trots de ökande krav som ställs på friskolor och trots de lönsamhetsproblem