Vi håller koll på skolan!

Med lokal förankring följer vi skoldebatten om det fria skolvalet samt håller koll på vad som händer i skolorna i Klippans kommun.

Följ oss om du inte vill missa något, prenumerera på inlägg via mail, RSS eller Twitter, @skolvalinfo.

Vi värnar om de kvalitativa kommunala skolorna som ger dig en bra utbildning utan vinstintresse.

Välj en kvalitativ kommunal skola du också.

Lycka till!

Skolval.info

måndag 14 augusti 2017

Fortsatt svårt att sälja Klippans friskola, Vedbyvägen 19 - 21

Sedan Petersvenskolan i Klippan etablerade sig i lokalerna har fastighetsägaren av Vedbyvägen 19 21 försökt sälja fastigheten, det har inte gått bra. De politiska riskerna för att ha en friskola som hyresgäst är mycket stora och Academedia har aviserat en stängning av skolan. Då bildade personalen Klippans friskola och försöker driva verksamheten vidare trots de ökande krav som ställs på friskolor och trots de lönsamhetsproblem
som uppstår med högra krav och små klasser. Klippans kommun har innan Petersvenskolans etablering varit spekulanter på fastigheterna och utfört besiktning av fastigheterna. Det resulterade i att kommunen avstod från köp.


Vi har skrivit om försöken att sälja klippans friskola tidigare och då för strax över 10 miljoner via Fastighetsbyrån http://www.skolval.info/2013/09/petersvenskolan-till-salu.html

Med tanke på de återkommande försäljningsförsöken så undrar vi om nuvarande fastighetsägare tror på verksamheten som en långvarig hyresgäst.

Länk till nuvarande försäljningsförsök
https://objektvision.se/Beskriv/160009295